یکشنبه 25 مهر 1400
dividerآرشیو اخبارdividerبازدید مهندس شاهسواری مدیرعامل شرکت آزادراه تهران - شمال در تاریخ 99/05/13
بازدید مهندس شاهسواری مدیرعامل شرکت آزادراه تهران - شمال در تاریخ 99/05/13
بازدید مهندس شاهسواری مدیرعامل شرکت آزادراه تهران - شمال در تاریخ 99/05/13

این بازدیداز منطقه 2 قطعاتA2وB2 با حضور مدیر طرح ،مشاوران و پیمانکاران (بلند طبقه ، مشارکت انصار ، دی )  انجام شد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

منبع : مدیرسایت
سال1400«تولید،پشتیبانی‌ها ومانع زدایی‌ها»
© تمامی حقوق برای شرکت احداث و بهره برداری آزادراه تهران شمال محفوظ است. طراحی شده توسط طراحی سایت داتک