دوشنبه 07 بهمن 1398

حدفاصل دوآب شهرستانک _ پل زنگوله به طول تقریبی 22 کیلومتر

در این منطقه تونل های بلند البرز که هریک بطول حدود 6400 متر می باشد. با اجرای این قسمت، طول مسیر جاده فعلی کرج - چالوس حدود 5 کیلومتر کوتاهتر خواهد شد.

منطقه دو پروژه

خلاصه مشخصات فنی

 • طول مسیر: حدود 22 کیلومتر.
 • دارای دو خط رفت و دو خط برگشت و در قسمتهای فراز یک خط کندرو به مسیر اضافه میگردد.
 • حداکثر شیب طولی مسیر : 6 درصد .
 • حداقل شعاع قوسها:450 متر
 • عملیات خاکی : حدود 6.2 میلیون متر مکعب
 • تعداد پلهای بزرگ : 28دستگاه
 • طول تقریبی پلهای بزرگ : 2865 متر طول
 • تعداد تونلها: 45رشته .
 • مجموع طول تونلهای مسیر : حدود 34 کیلومتر(در باند رفت و برگشت با احتساب تونل اکتشافی البرز).
 • تونل های بلند: تونل های البرز  به طول  تقریبی حدود 6400 متر (که بصورت دوقلو و یک دستگاه تونل اکتشافی، با دستکهای دسترسی و تهویه و اضطراری، اجرا می شوند).
 • با احداث تونل های البرز ، 5 کیلومتر مسیر فعلی کوتاه و گردنه های برف گیر حذف می گردد
 • امکانات رفاهی : پیش بینی محل های لازم برای احداث مجتمع‌های خدماتی، رفاهی و ...

مشخصات فنی تونل‌های بلند البرز

دو دستگاه تونل اصلی رفت و  برگشت و یک دستگاه تونل اکتشافی (پیشگام) ما بین.
طول‌تونلها : حدود 6400 متر
دستک‌های دسترسی بین تونل‌های اصلی( Traffic Cross Heading )
دستک‌های تهویه و اضطراری بین تونل پشگام و تونل‌های اصلی( Ventilation- Rescue Cross Heading )

ضرورت احداث تونل اکتشافی البرز

بلند بودن طول تونلهای تالون ، سرباره زیاد آن و بالطبع عدم امکان انجام مطالعات ژئوتکنیک به روش گمانه زنی وضرورتهای زیر ایجاب نمود احداث تونل اکتشافی مد نظر قرار گیرد:

 • نقش محوری تونل اکتشافی در تأمین اطلاعات و داده‌های ژئومکانیکی لازم برای طراحی تونل‌های اصلی
 • تسهیل در تهویه تونل‌های اصلی و نصب دستگاههای تهویه مورد نیاز دوران بهره برداری ( با توجه به وجود دستک های تهویه بین تونلهای اصلی و تونل اکتشافی )
 • اهمیت ایجاد تونل اکتشافی به عنوان تونل اضطراری به هنگام وقوع حوادث احتمالی ( با توجه به وجود دستک های تهویه و اضطراری بین تونلهای اصلی و تونل اکتشافی )
 • استفاده از تونل اکتشافی جهت افزایش جبهه های کاری حفاری تونل های اصلی

وضعیت

مسیر منطقه دو ( به غیر از تونل های البرز) به طول تقریبی 16 کیلومتر : به چهار قطعه A2/D2/C2/D2 تقسم و با انجام مناقصه ، چهار پیمانکار ایرانی برای اجرای هر یک از قطعات مذکور انتخاب و ابلاغ قراردادها به آنها انجام شده است و در حال حاضر پیمانکاران مشغول تجهیز کارگاه و اجرای مسیر می باشند . همچنین برای قطعات مذکور چهار مشاور ایرانی جهت طراحی و نظارت انتخاب شده است.

 • حفاری تونل اکتشافی البرز : با توجه به ویژگیهای خاص ساختار زمین شناسی رشته کوه البرز، ضرورت داشت حفاری تونل اکتشافی البرز با دقت و شناسایی کافی انجام گیرد، لذا از ماشین حفار تمام مقطع ( T.B.M ) با نام تکنیکی اسکریپری که با مشاوره شرکت آمبرگ سوئیس خریداری شد، استفاده به عمل آمد.
 • حفاری تونل اکتشافی البرز به طول تقریبی 6390 متر در بهمن ماه 1387 به پایان رسید.
 • مطالعات تونل های اصلی البرز: مطالعات این تونلها توسط شرکت مشاور ایتالیایی Geodata در حال انجام می باشد .
 • حفاری باند شرقی تونل اصلی البرز به طول تقریبی 6400 متر : حفاری و لاینینگ این تونل توسط شرکت های ایرانی از دهانه های جنوبی و شمالی ،  در حال انجام می باشد .
 • حفاری  باند غربی تونل اصلی البرز به طول تقریبی 6400 متر : مناقصه انتخاب پیمانکار اجرای تونل غربی البرز با استفاده از TBM انجام و پیمانکار انتخاب گردید.

اتمام حفاری باند شرقی تونل البرز در تاریخ 14 مهر 1397 با حضور وزیر محترم راه و شهرسازی انجام شد


شعار سال 1398 «رونق تولید»
© تمامی حقوق برای شرکت احداث و بهره برداری آزادراه تهران شمال محفوظ است. طراحی شده توسط طراحی سایت داتک