چهارشنبه 28  اردیبهشت 1401

حدفاصل دوآب شهرستانک _ پل زنگوله به طول تقریبی 22 کیلومتر

در این منطقه تونل های بلند البرز که هریک بطول حدود 6400 متر می باشد. با اجرای این قسمت، طول مسیر جاده فعلی کرج - چالوس حدود 5 کیلومتر کوتاهتر خواهد شد.

منطقه دو پروژه

کوتاه شدن مسیر نسبت به جاده موجود : (5 کیلومتر)

ویژگی های خاص منطقه دو

 • عبور 70%  مسیر از داخل تونل 
 • تعداد تونل ها در باند رفت و برگشت 59 رشته به طول 37.6 کیلومتر
 • تعداد پل های بزرگ در باند رفت و برگشت  32  دستگاه به طول 3.8 کیلومتر
 • حجم عملیات خاکی معادل 3 میلیون متر مکعب
 • طولانی ترین تو نلها : تونلهای سه قلوی البرز هر یک به طول 6.4کیلومتر به همراه جمعا  1.4 کیلومتر تونل ارتباطی نفررو  و ماشین رو  
 • طولانی ترین پل  : 330  متر طول

 

خلاصه مشخصات فنی

 • طول مسیر: حدود 22 کیلومتر.
 • دارای دو خط رفت و دو خط برگشت و در قسمتهای فراز یک خط کندرو به مسیر اضافه میگردد.
 • حداکثر شیب طولی مسیر : 6 درصد .
 • حداقل شعاع قوسها:450 متر

مشخصات فنی تونل‌های بلند البرز

 • دو دستگاه تونل اصلی رفت و  برگشت و یک دستگاه تونل اکتشافی (پیشگام) ما بین.
 • طول‌تونلها : حدود 6400 متر
 • دستک‌های دسترسی بین تونل‌های اصلی( Traffic Cross Heading )
 • دستک‌های تهویه و اضطراری بین تونل پشگام و تونل‌های اصلی( Ventilation- Rescue Cross Heading )
 • احداث 2.6 کیلومتر تونل ارتباطی نفر رو و ماشین رو

ضرورت احداث تونل اکتشافی البرز

بلند بودن طول تونلهای تالون ، سرباره زیاد آن و بالطبع عدم امکان انجام مطالعات ژئوتکنیک به روش گمانه زنی وضرورتهای زیر ایجاب نمود احداث تونل اکتشافی مد نظر قرار گیرد:

 • نقش محوری تونل اکتشافی در تأمین اطلاعات و داده‌های ژئومکانیکی لازم برای طراحی تونل‌های اصلی
 • تسهیل در تهویه تونل‌های اصلی و نصب دستگاههای تهویه مورد نیاز دوران بهره برداری ( با توجه به وجود دستک های تهویه بین تونلهای اصلی و تونل اکتشافی )
 • اهمیت ایجاد تونل اکتشافی به عنوان تونل اضطراری به هنگام وقوع حوادث احتمالی ( با توجه به وجود دستک های تهویه و اضطراری بین تونلهای اصلی و تونل اکتشافی )
 • استفاده از تونل اکتشافی جهت افزایش جبهه های کاری حفاری تونل های اصلی

 


سال1401«تولید،دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین»
© تمامی حقوق برای شرکت احداث و بهره برداری آزادراه تهران شمال محفوظ است. طراحی شده توسط طراحی سایت داتک