چهارشنبه 28  اردیبهشت 1401

حدفاصل سه راهى دشت نظیر - چالوس به طول حدود 20  کیلومتر می باشد.

منطقه چهار پروژه

خلاصه مشخصات فنی

  • طول مسیر: حدود 20 کیلومتر
  • دارای دو خط رفت و دو خط برگشت و در قسمتهای فراز یک خط کندرو  به مسیر اضافه می گردد.
  • حداکثر شیب طولی مسیر : 4%درصد .
  • مجموع طول تونلهای مسیر : حدود 1320 متر (در باند رفت و برگشت).
  • تعداد تونلها : 4 دستگاه
  • تعداد پلهای بزرگ(در مسیر رفت و برگشت): 4 دستگاه
  • طول پلهای بزرگ(در مسیر رفت و برگشت): حدود 526 متر طول
  • عملیات خاکی ( خاکبرداری و خاکریزی): حدود 10میلیون متر مکعب
  • امکانات رفاهی : پیش بینی محل های لازم برای احداث مجتمع‌های خدماتی و رفاهی و ...

وضعیت پیشرفت
این منطقه در حال بهره برداری و عملیات نگهداری و ایمن سازی  جهت ارائه خدمات بهتر به خودروهای عبوری به طور مستمر در حال انجام  می باشد .


سال1401«تولید،دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین»
© تمامی حقوق برای شرکت احداث و بهره برداری آزادراه تهران شمال محفوظ است. طراحی شده توسط طراحی سایت داتک