چهارشنبه 07 مهر 1400

دانلود مقاله

  1 . مقاله بررسی علل ناپایداری شیروانی خاکی-سنگی تونل شماره 1 آزادراه تهران-شمال و طراحی شیب بهینه آن

  2 . مقاله برسی اندرکنش ترانشه و تونل مجاور (مطالعه موردی: تونل 9 آزادراه تهران- شمال)

  3 . مقاله طراحی و پایدار سازی ترانشه های سنگی دارای سطوح ناپیوستگی ( مطالعه موردی قطعه یک آزادراه تهران شمال )l

  4. مقاله زمین شناسی مهندسی و مپینگ ( کف و دیواره ) تونل شماره 17 آزادراه تهران- شمال

 5.مقاله تاثیر حفر تونل بر پایداری شیروانی های درونگیر (مطالعه موردی)

 6.مقاله چالشهای اجرایی پیش روی ساخت اولین تونل دو قوسی جاده ای ایران

 7.مقاله ایمن سازی حاشیه رودخانه روستای لانیز

 8.مقاله برسی و شناسایی علل تاخیردر پروژه های تونلسازی (مطالعه موردی آزادراه تهران-شمال)

 9.مقاله برسی طراحی و ساخت تونلهای آزادراه تهران -شمال

10.مقاله تاثیر اجرای تونل در کاهش چالشهای مناطق مسکونی

11.Operational challenges of the first ever Double-arch road tunnel in Iran

12.Interpretation of Rock Mass Behaviour via "Multiple Graph" Approach: Adit P-C9 of the Alborz Tunnel

مقالات علمی کاربردی

سال1400«تولید،پشتیبانی‌ها ومانع زدایی‌ها»
© تمامی حقوق برای شرکت احداث و بهره برداری آزادراه تهران شمال محفوظ است. طراحی شده توسط طراحی سایت داتک