پنج شنبه 14 فروردین 1399

درباره ما
تاسیس
شـرکت احداث و بهـره‌برداری آزاد راه تهران - شمـال در تاریخ 1375/08/17 در اداره ثبت شرکتهـا و مالکـیت صنعتی ایـران به ثبـت رسیـده است.
 
موضوع فعالیت شرکت
احـداث ، بهره‌برداری و نگهداری آزاد راه تهـران- چالوس به استنـاد مصوبه هیات محترم وزیران می‌باشـد.
 
ماموریت شرکت
با استفاده از منابع مالی داخلی و خارجی ، اتکا بر نیروی انسانی متعهد و متخصص و بهره گیری از فناوری های روز به منظور استفاده از سرمایه های ملی و عمومی و ایجاد بستر های لازم برای مقاوم سازی اقتصاد و توسعه زیرساخت های ارتباطی کشور ضمن رعایت اصول اساسی حفاظت از محیط زیست نسبت به احداث، نگهداری و بهره برداری آزادراه تهران شمال مبتنی بر امتیازات و انحصارات خاص قرارداد مشارکت اقدام می نماید.
 
چارت سازمانی
 
اعضای هیأت مدیره

منوچهر خواجه دلویی

رئیس هیأت مدیره

 

سعید شاهسواری

مدیرعامل و نایب رئیس هیأت مدیره

shahsavari@tsfc.ir :ایمیل

علی توکلی

 عضو هیأت مدیره

tavakoli@tsfc.ir :ایمیل


شعار سال 1398 «رونق تولید»
© تمامی حقوق برای شرکت احداث و بهره برداری آزادراه تهران شمال محفوظ است. طراحی شده توسط طراحی سایت داتک