دوشنبه 20 آذر 1396
 • آخرین اخبار
 • پربازدیدترین اخبار

حدفاصل دوآب شهرستانک _ پل زنگوله به طول تقریبی 22 کیلومتر

در این منطقه تونل های بلند البرز که هریک بطول حدود 6400 متر در این منطقه می باشد. با اجرای این قسمت، طول مسیر جاده فعلی کرج - چالوس حدود 5 کیلومتر کوتاهتر خواهد شد.

منطقه دو پروژه

خلاصه مشخصات فنی

 • طول مسیر: حدود 22 کیلومتر.
 • دارای دو خط رفت و دو خط برگشت و در قسمتهای فراز یک خط کندرو به مسیر اضافه میگردد.
 • حداکثر شیب طولی مسیر : 6 درصد .
 • حداقل شعاع قوسها:450 متر
 • عملیات خاکی : حدود 6.2 میلیون متر مکعب
 • تعداد پلهای بزرگ : 28دستگاه
 • طول تقریبی پلهای بزرگ : 2.8 کیلومتر طول
 • تعداد تونلها: 45رشته .
 • مجموع طول تونلهای مسیر : حدود 33.8 کیلومتر(در باند رفت و برگشت با احتساب تونل اکتشافی البرز).
 • تونل های بلند: تونل های البرز  به طول  تقریبی حدود 6400 متر (که بصورت دوقلو و یک دستگاه تونل اکتشافی، با دستکهای دسترسی و تهویه و اضطراری، اجرا می شوند).
 • با احداث تونل های البرز ، 5 کیلومتر مسیر فعلی کوتاه و گردنه های برف گیر حذف می گردد
 • امکانات رفاهی : پیش بینی محل های لازم برای احداث مجتمع‌های خدماتی، رفاهی و ...

مشخصات فنی تونل‌های بلند البرز

دو دستگاه تونل اصلی رفت و  برگشت و یک دستگاه تونل اکتشافی (پیشگام) ما بین.
طول‌تونلها : حدود 6400 متر
دستک‌های دسترسی بین تونل‌های اصلی( Traffic Cross Heading )
دستک‌های تهویه و اضطراری بین تونل پشگام و تونل‌های اصلی( Ventilation- Rescue Cross Heading )

ضرورت احداث تونل اکتشافی البرز

بلند بودن طول تونلهای تالون ، سرباره زیاد آن و بالطبع عدم امکان انجام مطالعات ژئوتکنیک به روش گمانه زنی وضرورتهای زیر ایجاب نمود احداث تونل اکتشافی مد نظر قرار گیرد:

 • نقش محوری تونل اکتشافی در تأمین اطلاعات و داده‌های ژئومکانیکی لازم برای طراحی تونل‌های اصلی
 • تسهیل در تهویه تونل‌های اصلی و نصب دستگاههای تهویه مورد نیاز دوران بهره برداری ( با توجه به وجود دستک های تهویه بین تونلهای اصلی و تونل اکتشافی )
 • اهمیت ایجاد تونل اکتشافی به عنوان تونل اضطراری به هنگام وقوع حوادث احتمالی ( با توجه به وجود دستک های تهویه و اضطراری بین تونلهای اصلی و تونل اکتشافی )
 • استفاده از تونل اکتشافی جهت افزایش جبهه های کاری حفاری تونل های اصلی

وضعیت پیشرفت

 • حفاری تونل اکتشافی البرز : با توجه به ویژگیهای خاص ساختار زمین شناسی رشته کوه البرز، ضرورت داشت حفاری تونل اکتشافی البرز با دقت و شناسایی کافی انجام گیرد، لذا از ماشین حفار تمام مقطع ( T.B.M ) با نام تکنیکی اسکریپری که با مشاوره شرکت آمبرگ سوئیس خریداری شد، استفاده به عمل آمد.
 • حفاری تونل اکتشافی البرز به طول تقریبی 6390 متر در بهمن ماه 1387 به پایان رسید.
 • مطالعات تونل های اصلی البرز: مطالعات این تونلها توسط شرکت مشاور ایتالیایی Geodata در حال انجام می باشد .
 • حفاری باند شرقی تونل اصلی البرز به طول تقریبی 6400 متر : حفاری و لاینینگ این تونل توسط شرکت های ایرانی از دهانه های جنوبی و شمالی ،  در حال انجام می باشد .
 • حفاری  باند غربی تونل اصلی البرز به طول تقریبی 6400 متر : مناقصه انتخاب پیمانکار اجرای تونل غربی البرز با استفاده از TBM انجام و پیمانکار انتخاب گردید.
 • باقی‌ مانده منطقه دو(به غیراز تونل های البرز) به طول تقریبی 16 کیلومتر : به چهار قطعه A2/B2/C2/D2 تقسیم و با انجام مناقصه، چهار پیمانکار ایرانی برای اجرای هر یک از قطعات مذکور انتخاب و ابلاغ قراردادها به آنها انجام شده است و در حال حاضر پیمانکاران مشغول تجهز کارگاه و اجرای مسیر میباشند. همچنین برای قطعات مذکور چهار مشاور ایرانی جهت طراحی و نظارت انتخاب گردیده اند.

پیشرفت فیزیکی تونل شرقی البرز : 48%


اقتصادمقاومتی و تولید-اشتغال
© تمامی حقوق برای شرکت احداث و بهره برداری آزادراه تهران شمال محفوظ است. طراحی شده توسط طراحی سایت داتک